huỳnh tử theo phong thủy

Cách tính số lượng Huỳnh Tử (Xà gồ) tốt cần thả trên mỗi mái nhà!

Cách tính số lượng Huỳnh Tử (Xà gồ) tốt cần thả trên mỗi mái nhà, người ta thường tính theo Trực, muốn tính theo Trực phải biết thứ tự của Trực, cách tìm Trực Chủ và Trực thuộc Ngũ hành. Để chọn Trực sinh, tránh Trực khắc.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat