hoa mai mùa xuân

Mai – Loài hoa báo hiệu mùa xuân tới

tranh-hoa-mai (2)

Nếu muốn hỏi trong lịch sử Trung Hoa có những loại hoa nào được người ta yêu thích nhất, đáp án chắc chắn sẽ có hoa mai. Ngày nay, trong những loại hoa được chọn làm quốc hoa, tiếng tăm lớn nhất vẫn là hoa mai. Có thể nói, mai đã trở thành một biểu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat