giải sao hạn Mậu Ngọ 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-s404-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Mộc Đức: Danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Ngo-S5068-7

Thái Ất Tử Vi 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat