giải sao hạn Kỷ Mùi 2016

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nam

mat-ta-uu-linh-do-s865-2337-2

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Tướng tinh: Con Rái Cá, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nữ

Cau-thach-anh-den-QC209-1265-01

Thái Ất Tử Vi 2016: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Rái Cá, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Vân Hớn: Tai tiếng, thị phi HẠN: Ngũ Mộ: Hao more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat