giải mã giấc mơ thấy cây cối

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy cây cối

cây cối

Nói chính xác hơn, rễ cây tượng trưng cho năng lực của con người trong đời sống hiện thực, biểu lộ tình cảm vui mừng đối với sự tồn tại của bản thân Mỗi cành cây ngọn cỏ là kết cấu đời sống nội tâm của một con người. Hình ảnh một thân cây xuất more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat