xem tử vi tuổi Quý Dậu Nam Mạng năm Ất Mùi

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nam

ttq03-tu-quy-hong-truc-cuc-mai

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Tranh Tứ Quý Đá Lục Yên   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nam

dia-that-tinh-ta-vang-m102-1

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Vàng   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat