Tử Vi 2015 Tuổi Dậu Nam Mạng

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nam

ttq03-tu-quy-hong-truc-cuc-mai

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Tranh Tứ Quý Đá Lục Yên   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nam

chuoi-thach-anh-toc-xanh-s2049-2918-01

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Âm: danh lộc tốt HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nam

ty-huu-gan-huyet-do-dt104-01

ĐINH DẬU- 59 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Gân Huyết Đỏ   Tướng tinh: Con Khỉ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: Tinh thần không yên VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nam

Long-phung-A153-01

KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Long Phụng Sum Vầy   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Dậu 35 Tuổi – Âm Nam

th13-1-ty-huu-phi-thuy-3

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều việc rối more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nam

dia-that-tinh-ta-vang-m102-1

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Vàng   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat