tử vi tuổi Tân Mão năm Bính Thân

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ

s5122-day-rut-tien-xu-1 (1)

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Kết Xu Tướng tinh: Con Rắn con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Mộc Đức : (Danh lộc đặng tốt). HẠN: Tam Kheo. (Xây xát more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam

H030-Long-quy-lam-ngoc-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-02-1963 đến 26-01-1952) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc TƯỚNG TINH: Con Rắn – Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng. MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây Tùng Bách) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Thiên more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat