tử vi tuổi Quý Mùi năm Bính Thân

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nam

rong-cam-thach-nam-nho-n076-1-1

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 05-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Cọp Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nữ

ty-huu-dong-linh-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 05-2-1943 đến 24-1-1940) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con Cọp, Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dườn liễu) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ Mộ: Hao more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat