tử vi tuổi Nhâm Thân năm Đinh Dậu

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 86 Tuổi – Dương Nữ

k022-ho-lo-trang

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 86 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đá Ngọc Trắng Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Diêm vương: Bệnh tim more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 26 Tuổi – Dương Nữ

gm010-ty-huu-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 26 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Hắc Ngà Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kin (Vàng trong kiếm) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Tinh thần more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 86 Tuổi – Dương Nam

g062a-1-ga-luu-ly-nen-vang-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 86 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn: Gà Lưu Ly Trên Nén Vàng Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thái Dương: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Thiên La: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 26 Tuổi – Dương Nam

g056a-ga-cam-mau-don

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 26 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đỏ Trên Như Ý Mẫu Đơn MẠNG: Kiếm phong Kim ( Vàng trong kiếm) SAO: Thái Âm : May mắn, phúc lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hầu more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat