tử vi tuổi Giáp Ngọ năm Bính Thân

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ

d135-quan-cong-dong-nho-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Đồng Nhỏ Tướng tinh: Chim Trĩ, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa Trung Kim (Vàng trong Cát) SAO : Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam

long-ma-s2029-02

Thái Ất Tử Vi 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Hắc Ngà Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Sa trung Kim ( Vàng trong cát) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Bất more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat