thái ất tử vi Kỷ Dậu 47 tuổi

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nam

Long-phung-A153-01

KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Long Phụng Sum Vầy   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nữ

Di-lac-phi-thuy-nho-S5035

KỶ DẬU – 47 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Phật Đì Lạc   Tướng tinh: Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ( Đất nhà lớn) SAO: Vân Hớn : Hao tài, mất của HẠN: Ngũ Mộ : Hao tài, mất của more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat