1. Tính cách con người ?
2. Cát hung của nốt ruồi
3. Phong thủy và xe hơi
4. Cách bố trí cửa ra vào
5. Phỏng vấn xin việc làm
6. Các trường phái PT
7. Cho hạnh phúc lứa đôi
8. Thọ,yểu tướng người
9. Đo hướng nhà hợp PT
10. Bình yên nhờ vào PT