Tính chất lành dữ của 8 san và 9 tinh (Phần I)

New Thái ất Tử vi 2018 Đinh Dậu cho 12 con Giáp theo tuổi & giới tính !!!
New Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà

Tỳ Hưu độc ngọc

Như chúng ta đã biết , khi chúng ta phối hợp mệnh cung với 8 quái , thì gọi đó là . Mỗi San thuộc một sao trong cửu tinh. Và tính chất lành hay dữ của chúng cũng khác nhau và phụ thuộc vào hành của các cung và các sao , nếu như gặp tương sinh thì tốt , bằng ngược lại tương khắc là xấu.

763c0f05d77d453b911a8a488a353161.gif


Sinh Khí Thuộc Tham Lang Mộc.
Những người ở nhà hướng này nói là được :
– Gia đình hưng vượng
– Giàu sang phú quí
– Có quyền chức
– Con cháu đề huề an khang & thịnh vượng.

Nhưng Tham Lang là thuộc Mộc tinh nếu nhập vào cung có hành , tương sinh , mới được tốt lành. Nói thế tức là hướng nhà , hoặc bếp có hành tương sinh cho sao Tham Lang thì mới được tốt toàn vẹn. Bằng ngược lại tương khắc đối với sao Tham Lang thì những điều tốt nó dần dần biến thành hung hoạ cho người trú ngụ.

– Sao Tham Lang nhập cung Kim tức là người có mệnh Càn ở nhà hướng Đoài (Kim) hoặc người có mệnh Đoài ở nhà hướng Càn (Kim) . Như vậy là cung khắc sao , tức là hướng nhà khắc kiết tinh (hại Sao Tốt). Thì gia đình có nhiều con , giàu mà không sang , gia đạo sẽ lần lần suy thoái , bệnh tật và hại nhân khẩu.

Ứng nghiệm trong những năm Hợi , Mẹo , Mùi
– Sao Tham Lang Mộc nhập cung Mộc tức là người có mệnh Khảm ở nhà hướng Tốn ( Mộc ) , hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Chấn ( Mộc ) là được sinh khí Tham Lang Mộc đắc vị. Sao Tham Lang đắc vị tai Khảm Ly Chấn Tốn. Nhân khẩu thịnh vượng , con cháu đông đúc Trai hiền thảo , Nữ đoan trang , Giàu sang phú quí , có quyền cao chức trọng.
Ứng vào những năm Tỵ Dậu Sửu. cho Hướng Tốn

Ứng vào những năm Hợi Mẹo Mùi cho Hướng Chấn.

Sao Tham Lang nhập cung Thuỷ tức là người mệnh Tốn ở nhà hướng Khảm (Thuỷ) Cung Thuỷ sinh sao Mộc. Sao Tham Lang đắc vị. con cái đông đúc gia đình hưng vượng phúc lộc dồi dào vinh hoa phú quí mọi việc hạnh thông trai hiếu gái hiền , con cháu thông minh.

Ứng vào năm Hợi Mẹo Mùi.

Sao Tham Lang nhập cung Hoả tức là người có mệnh Chấn ở nhà hướng Ly (Hoả). Sao Mộc sinh cung (hoả) gia tài hưng vương , thịnh nhân khẩu. Sao Tham Lang đắc vị phúc lộc triền miên , trai hiền gái thảo , con cháu có chức trọng quyền cao. Có lợi cho trưởng Nam Thứ Nữ.
Ứng vào các năm Hợi Mẹo Mùi.

– Sao Tham Lang nhập cung Thổ , tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Khôn (Thổ) hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Cân (Thổ).
– Sao Mộc khắc cung hay khắc hướng (Thổ). Gia tài ban đầu hưng vượng , nhân khẩu đông đúc , nhưng thời gian sau gia đạo khánh kiệt dần. Người ở trong căn nhà này thường làm những chuyện bất chánh.
Ngũ quỉ thuộc sao Liêm Trinh hành Hỏa ( Hỏa Tinh)

Những người ở nhà hướng này thì rất xấu : khắc con trưởng , con nhỏ bệnh hoạn , con thứ đoa/n thọ , bị thị phi , hình ngục , bịnh tật , con cái cờ bạc trộm cướp , gian xảo bất hiếu , gia đạo suy kém.

Nhưng Liêm trinh hỏa tinh nhập vào cung tức là hướng nhà có hành khắc hỏa , thì các tai họa được giải tỏa dần.

– Sao Liêm Trinh hỏa nhập cung Kim , tức là người mệnh Chấn Mộc ở nhà hướng Càn hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Đoài , là bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm Trinh. Sao Hỏa khắc cung tức là khắc hướng Kim. Nhập cung Đoài hại cho thiếu nữ . Nhập cung Càn hại cho cha , gia đình lục đục , thị phi kiện tụng , trộm cướp bệnh tật , nhất là về Tim & Phổi , vợ con ly tán.
Ứng vào các năm Dần Ngọ Tuất với hướng Càn. Ứng vào năm Tỵ Dậu Sửu với hướng Đoài.

– Sao Liêm Trinh hỏa nhập cung mộc , tức là người mệnh càn ở nhà hướng chấn , hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Tốn. Là bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm Trinh. Cung tức là hướng Chấn Tốn thuộc Mộc sinh sao Hỏa. Sao Liêm Trinh là hung tinh lại được được hướng nhà tương trợ , thì càng làm cho hung ác hơn. Cha con ly tán , con nhỏ lớn đều bị tổn hại , hao tài tốn của , thị phi kiện tụng cờ bạc , trộm cướp , gia đạo bất an.

Ứng nghiệm các năm Dận ngọ tuất với hai hướng nhà Tốn Chấn .

– Sao Liêm Trinh Hỏa nhập cung Thủy , tức là người mệnh cấn ở nhà hướng Khảm , và bị ngũ quỉ thuộc sao liêm trinh. Cung Thủy tức là hướng thủy kha9’c sao hỏa. Liêm Trinh là hung tính gây tai hại như các hướng trên , hung tinh bị khắc hãm cho nên hạn chế khả năng tác hại , nên các hung họa được giải dần.
Ứng nghiệm vào các năm Dần Ngọ Tuất.

– Sao Liêm Trinh Hỏa , nhập cung hỏa , tức là người mệnh Đoài ở nhà hướng Ly ( Hỏa ). Cung và sao tỷ hòa Sao Liêm Trinh. Sao Liêm Trinh tác họa như các hướng trên. Dần Ngọ Tuất.

– Sao Liêm Trinh Hỏa nhập cung Thổ , tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Cấn , hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Khôn. Nghĩa là sao sinh cung , tức là hướng nhà và sao hung tinh tương sinh và càng làm cho sao hung hãn tác hại mạnh hơn. Và các tác hại cũng như các hướng trên.
Ứng nghiệm vào các năm Thân Tý Thìn đối với hướng Cấn. Ứng nghiệm cho năm Dần Ngọ Tuất đối với hướng Khôn.
Phúc Đức hay Diên Niên , thuộc sao Vũ khúc Kim Tinh.

Những người ở nhà hướng này nói chung là rất tốt. Gia tài hưng vượng , con cháu đông đúc đề huề , đại thọ vợ hiền con hiếu , gia đạo thuần phong.
Nhưng sao Vũ Khúc là kim tinh nếu nhập vao cung , tức hướng nhà tương sinh thì mọi sự hạnh thông tăng tài tiến lợi , nếu nhập vào cung tức hướng nhà tương khắc , thì mọi sự tốt lành bị giảm thiểu , và biến dần cát thành hung.

Sao Vũ khúc (kim ) nhập cung Thổ tức người mệnh càn ở nhà hướng khôn (thổ ) hoặc người mệnh đoài ở nhà hướng cấn thổ , là được phước đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh . Cung tức là hướng nhà ( thổ ) sinh sao kim. Gia đạo sẽ thuận hòa phú quí song toàn & con cháu đông đúc , gia đình an khang & thịnh vượng , vợ hiền con thảo mọi sự hạnh thông , đại thọ , quan vận thông , gia đình có văn hóa cao.

Ứng nghiệm vào các năm tỵ dậu sửu .

– Sao Vũ Khúc ( Kim ) nhập Kim , tức là người mệnh cấn ở nhà hướng đoài ( Kim ) , hoặc người mệnh khôn ở nhà hướng càn ( kim ) , là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh . Hành của cung tức là hướng nhà kim và hành của sao cũng là kim cho nên được tương hòa. Dương khí Sao nhập Âm cung hướng đoài . Gia đình sẽ có nhiều con trai , gia đạo thuận hòa Phú Và Quí được song toàn , con cháu đông đúc , gia đạo hạnh thông , cuộc sống an khang & thịnh vượng.
Ứng Nghiệm vào các năm tỵ dậu sửu.

– Sao Vũ Khúc Kim, nhập cung mộc tức là người mệnh chấn ở nhà hướng tốn ( mộc ) hoặc ngược lại. Là căn nhà sẽ được Phúc đức Vũ Khúc Kim Tinh . Nhưng vì Kim và mộc tương khắc. Cho nên sao Vũ khúc Kim sẽ tuơng khắc hướng Chấn Tốn mộc. Nên căn nhà này , tuy lúc đầu có sự hạnh thông , và tốt lành của sao Vũ Khúc tạo nên. Nhưng căn nhà sẽ… về lâu về dài biến kiết thành hung , cho nên khi gặp loại nhà như vầy chúng ta chớ nên xây dựng & ở lâu dài.
Việc ứng nghiệm thì cũng như trên , tức lá các năm Tỵ Dậu Sửu.

– Sao Vũ Khúc Kim nhập cung hỏa , tức là người mệnh khảm ở nhà hướng ly ( hỏa ) là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh. Nhưng cung tức là hướng ( Hỏa ) khắc sao Kim. Ban đầu căn nhà có vẽ phát sinh thuận lợi , nhưng rồi.. sau đó gia sản khánh kiệt lần , và con cháu suy bại. Nhất là các người tuổi trung Nam. ( Và ứng nghiệm như trên ).

Nguồn: Tổng hợp.


Khám Phá những Vật Phẩm độc đáo, ý nghĩa, giúp bạn may mắn nhiều hơn !

Tỳ Hưu Độc Ngọc TH Độc Ngọc Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy TH Phỉ Thúy Tỳ Hưu Trang Sức TH Trang Sức Tỳ Hưu Tài Lộc Bột Đá TH Tài Lộc Tỳ Hưu Bắc Kinh TH Bắc Kinh
Thiềm Thừ Tân Cương Cóc Tân Cương Thiềm Thừ Tây Tạng Cóc Tây Tạng Thiềm Thừ Tài Lộc Cóc Tài Lộc Quả Cầu Đá Quý Cầu Đá Quý Cây Đá Tài Lộc Cây Tài Lộc

Hệ thống Cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy - VatPhamPhongThuy.com

- Khu vực Miền Nam:

+ 145 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Tp.HCM - Tel: 028 2248 2256 [bản đồ]

+ 68 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.1, Tp.HCM - Tel: 028 2248 7279 [bản đồ]

+ 362 Đường 3/2, P.12, Quận 10, Tp.HCM - Tel: 028 2248 4252 [bản đồ]

+ 462 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM - Tel: 028 2248 3462 [bản đồ]

- Khu vực Miền Bắc:

+ 24A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: 024 66 731 741 [bản đồ]

+ 256 Xã Đàn (KL Mới), Đống Đa, Hà Nội - Tel: 024 66 553 989 [bản đồ]

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Trang Sức, Tủ Bếp, Nội Thất, Nhà Đất, Xe Hơi, Việc Làm

Bình Luận Facebook

bình luận

Có 1 Hỏi Đáp tại Tính chất lành dữ của 8 san và 9 tinh (Phần I)

  1. Anh Nguyen nói:

    Kính chào chú Thắng,
    cháu là nữ chủ nhân ngôi nhà hướng chếch Đông Bắc 6độ(có người nói là hướng chính Đông). Vậy xin chú chỉ dùm, cháu ở nhà này có hợp không. Nếu không hợp thì nên hoá giải thế nào. Xin chú chỉ dẫn cách bố trí bếp và ban thờ.
    Cảm ơn chú, chúc chú luôn mạnh khoẻ. Blog của chú rất thú vị và bổ ích.
    Anh Nguyen

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat