xem cân lượng tử vi

VẬN MẠNG ĐỜI NGƯỜI QUA “CÂN LƯỢNG” (PHẦN II)

LỜI GIẢI 2 lượng 2 chỉ : Số này thân hàn cốt lạnh, khổ sở linh đinh, quanh năm lo kiếm ăn độ nhựt mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành ăn mày vì số mạng vậy.   2 lượng 3 chỉ : Số này hễ mưu toan làm việc chi cũng khó more »

VẬN MẠNG ĐỜI NGƯỜI QUA “CÂN LƯỢNG” (PHẦN I)

TÍNH CÂN LƯỢNG THEO NĂM SINH ÂM LỊCH: (Nam nữ xem chung) Cân lượng theo năm sinh âm lịch:

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat