nha co duong dam thang vao nha

Cấm kỵ phong Thuỷ và cách hoá giải

Nhà có cửa chính thông với cửa hậu : Nếu cửa chính thông với cửa hậu và cửa giữa (nếu có) thì tạp thành thế ba cửa thông nhau. Khí vào sẽ bị thất tán hết, chủ tiền tài không vượng, hao tổn tiền tài, khng cầm giữ được tài lộc.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat