chon nguoi xong dat dau nam

Tục chọn người xông nhà đầu năm

Xông nhà còn gọi là đạp đất. Chưa rõ nguồn gốc từ đâu nhưng tục lệ này được mọi người tin theo và đã trở thành một tập tục lâu đời của người Việt chúng ta. Người ta tin rằng sáng ngày mùng một Tết, người đầu tiên bước vào sân nhà ai là đem more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat