Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Ngọ 76 Tuổi – Dương Nam

g014a-gia-dinh-ga-luu-ly-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Ngọ 76 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15-2-1942 đến 4-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Lưu Ly Trên Như Ý Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dương Liễu) SAO: Thái Bạch: Hao tốn, đau ốm HẠN: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nam

g012a-gia-dinh-ga-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 3-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Cát Tường Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa Trung Kim (vàng trong cát) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Tam Kheo: Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nam

g010a-ga-ben-cay-tai-loc-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1966 đến 8-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Gà Kim Tiền Nhỏ Tướng tinh: Con Thuồng Luồng-Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Kế Đô: Ốm đau, tai tiếng HẠN: Địa Võng: Nhiều việc lo more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nam

g009a-gia-dinh-ga-cat-tuong-tam-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Tam Bảo Tướng tinh : Con Heo – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thái Bạch : Hao tài, ốm đau HẠN: Thiên tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nam

g008a-gia-dinh-ga-cat-tuong-tam-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Trên Tảng Đá Tướng tinh: Con vượn – Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: La Hầu : Rối rắm, nạn tai HẠN: Tam more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 89 Tuổi – Âm Nữ

g145a-di-lac-vang-tai-nguyen-cuon-cuon

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 89 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Bình An Tướng tinh : Con khỉ. Con dòng Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc ( Cây rừng lớn) SAO: Thái Bạch : Hao tài, ốm đau HẠN: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 77 Tuổi – Âm Nữ

g007a-gia-dinh-ga-tren-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 77 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng Bạch Đế, Trường mạng. MẠNG: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Diêm vương : Bệnh tim more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Tỵ 65 Tuổi – Âm Nữ

g006a-ga-vang-ben-cay-tai-loc-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Tỵ 65 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Hạnh Phúc Chi Gia Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng Hắc Đế, Trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn : rối rắm, đau ốm HẠN: Ngũ more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nữ

g005a-gia-dinh-ga-cat-tuong-tam-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Gà Cát Tường Tam Bảo Tướng tinh: Con trâu. Con dòng Xích đế, Tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa ( lửa đèn ) SAO: Thái Bạch: Hao tài, mất của HẠN: Thiên La: Tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nữ

g003a-gia-dinh-ga-chau-do

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 16-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Bồn Tụ Bảo Tướng tinh: Chim Cú. Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thổ Tú: Trở ngại, rối ren HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nữ

g001a-gia-dinh-ga-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Toàn Gia Phước Tướng tinh: Con khỉ. Con dòng Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Vân Hớn; Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 17 Tuổi – Âm Nữ

ga-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 17 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 24-1-2001 đến 11-2-2002) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Như Ý Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: Thái BẠch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo more »Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy – BlogPhongThuy.com

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat