Nữ Mạng Tuổi Tý 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 82 Tuổi – Dương Nữ

g030a-ga-vang-ben-ho-lo-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 82 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 24-1-1936 đến 10-2-1937) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Hồ Lô Vàng Tướng tinh: Con rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh MẠNG: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Kế Đô: Tai nạn, thị phi HẠN: Thiên tinh: Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tý 70 Tuổi – Dương Nữ

g031a-ga-nhu-y-chum-vai-dai-cat-dai-loi-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Tý 70 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Bên Chùm Vải Tướng tinh : Chó Sói – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) SAO: Thái Dương : May mắn, tài lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tý 58 Tuổi – Dương Nữ

d246-ga-dong-tren-trung-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tý 58 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 28-1-1960 đến 14-2-1961) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đồng Đẻ Trứng Vàng Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Bích thượng Thổ (Đất trên tường) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền; more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tý 46 Tuổi – Dương Nữ

gm153-gia-dinh-ga-da-cam-thach-vang-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Tý 46 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 15-2-1972 đến 2-2-1973) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Nhà Gà Cẩm Thạch Vàng Tướng tinh: Con Beo. Con dòng Thanh Đế, Quan lộc MẠNG: Tang đố Mộc (Cây Dâu Tằm) SAO: Kế Đô: Hao tài, ốm đau HẠN: Thiên tinh: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tý 34 Tuổi – Dương Nữ

g062a-2-ga-vang-nen-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Tý 34 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985) Vật Phẩm May Mắn: Gà Chiêu Tài Tướng tinh: Con Sói, Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Hải trung Kim ( Vàng giữa Biển) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng: Nhiều more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 22 Tuổi – Dương Nữ

gm140-ga-trong-thach-anh-hong-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Tý 22 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 19-2-1996 đến 6-2-1997) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Thạch Anh Hồng Tướng tinh : Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh MẠNG: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Thái Âm : Danh lộc tốt HẠN: Tam kheo more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat