Tử Vi 2017 Tuổi Tị

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 89 Tuổi – Âm Nữ

g145a-di-lac-vang-tai-nguyen-cuon-cuon

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 89 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Bình An Tướng tinh : Con khỉ. Con dòng Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc ( Cây rừng lớn) SAO: Thái Bạch : Hao tài, ốm đau HẠN: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 77 Tuổi – Âm Nữ

g007a-gia-dinh-ga-tren-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 77 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng Bạch Đế, Trường mạng. MẠNG: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Diêm vương : Bệnh tim more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Tỵ 65 Tuổi – Âm Nữ

g006a-ga-vang-ben-cay-tai-loc-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Tỵ 65 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Hạnh Phúc Chi Gia Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng Hắc Đế, Trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn : rối rắm, đau ốm HẠN: Ngũ more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nữ

g005a-gia-dinh-ga-cat-tuong-tam-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Gà Cát Tường Tam Bảo Tướng tinh: Con trâu. Con dòng Xích đế, Tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa ( lửa đèn ) SAO: Thái Bạch: Hao tài, mất của HẠN: Thiên La: Tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nữ

g003a-gia-dinh-ga-chau-do

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 16-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Bồn Tụ Bảo Tướng tinh: Chim Cú. Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thổ Tú: Trở ngại, rối ren HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nữ

g001a-gia-dinh-ga-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Toàn Gia Phước Tướng tinh: Con khỉ. Con dòng Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Vân Hớn; Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 17 Tuổi – Âm Nữ

ga-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 17 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 24-1-2001 đến 11-2-2002) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Như Ý Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: Thái BẠch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 89 Tuổi – Âm Nam

g069-ga-mai-trung-vang-ta-dia-sanh-tai

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 89 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mái Bên Ngân Bảo Tướng tinh: Con khỉ – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thái Âm: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 77 Tuổi – Âm Nam

g073a-ga-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Tỵ 77 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Đuôi Vểnh Tướng tinh: Con khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) SAO: Thái Dương, May mắn danh lộc tốt HẠN: Thiên La: tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Tỵ 65 Tuổi – Âm Nam

g038a-ga-ben-cay-tien-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Tỵ 65 Tuổi – Âm Nam Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954 Vật Phẩm May Mắn: Gà Hồng Vận Đương Đầu Tướng tinh: Con Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, Trường mạng MẠNG:Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Thổ Tú: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nam

g041a-ga-vang-tren-dong-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Tỵ 53 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trên Đống Tiền Tướng tinh: con trâu – con dòng Xích đế, Tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái âm: may mắn, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nam

g053a-ga-luu-ly-keo-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Tỵ 41 Tuổi – Âm Nam Sanh từ 18-2- 1977 đến 6-2-1978 Vật Phẩm May Mắn: Gà Lưu Ly Bắp Cải Tướng tinh: Con Cú – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ ( Đất pha cát ) SAO: Thái Dương: may mắn, phúc lộc tốt more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat