Nữ Mạng Tuổi Thân 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 86 Tuổi – Dương Nữ

k022-ho-lo-trang

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 86 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đá Ngọc Trắng Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Diêm vương: Bệnh tim more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thân 74 Tuổi – Dương Nữ

g064a-ga-tui-tai-loc-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Thân 74 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn: Gà Lưu Ly Trên Như Ý Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thân 62 Tuổi – Dương Nữ

gm110-ho-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Thân 62 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn: Hổ Vàng Trên Núi Đá Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Thái Bạch : Hao tài, ốm đau HẠN: Thiên la : more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thân 50 Tuổi – Dương Nữ

gm075-gay-nhu-y-hoang-long

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Thân 50 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Gậy Như Ý Đá Hoàng Long Tướng tinh : Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ ( Đất nhà lớn ) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, bất more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thân 38 Tuổi – Dương Nữ

hm108-ho-lo-dong-linh

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Thân 38 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đông Linh Tướng tinh : Con Sói. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh Mạng: Thạch lựu Mộc (Cây thạch lựu) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai VẬN NIÊN : Trư phùng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 26 Tuổi – Dương Nữ

gm010-ty-huu-hac-nga

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Thân 26 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Hắc Ngà Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kin (Vàng trong kiếm) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Tinh thần more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat