Nữ Mạng Tuổi Sửu 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 81 Tuổi – Âm Nữ

g034a-gia-ga-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 81 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ ngày 11-2-1937 đến ngày 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Đuôi Vếnh Lớn Tướng tinh: Con Trùn-Con Hắc Đế, cô quạnh MẠNG: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn VẬN NIÊN: Kê Giáp Viên (Gà more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Sửu 69 Tuổi – Âm Nữ

g039a-ga-vang-ben-cay-tien

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Sửu 69 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Bên Cây Kim Tiền Tướng tinh: Chim Cú-Con dòng Xích Đế, Phú quý. MẠNG: Tích lịch Hỏa ( Lửa sấm sét) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa Võng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nữ

g071a-ga-mai-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1961 đến 4-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Gà Mái Trứng Vàng Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc. MẠNG: Bích Thượng Thổ (đất trên tường) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Sửu 45 Tuổi – Âm Nữ

g063a-ga-luu-ly-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Sửu 45 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 03-2-173 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Châu Đỏ Tướng tinh: Cua biển. Con dòng Thanh Đế. Quan Lộc MẠNG: Tang Đố Mộc (Cây dâu tằm) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Sửu 33 Tuổi – Âm Nữ

g020a-ga-luu-ly-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Sửu 33 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 05-02-1985 đến 03-02-1986) Vật Phẩm May Mắn: Gà Lưu Ly Tướng Tinh: Con Chó – Con dòng Bạch Đế, Phú Quý MẠNG : Hải Trung Kim (Vàng giữ Biển) SAO: La Hầu : ốm đau, hao tốn HẠN: Diêm Vương, Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 21 Tuổi – Âm Nữ

d202-ga-dong-ban-phuoc

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 21 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 7-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đồng Chữ Phước Tường tinh: Con Trùn – Con nhà hắc đế, cô quạnh MẠNG: Giang hạ Thủy (Nước cuối Sông) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên Tinh: Tranh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat