Nam Mạng Tuổi Sửu 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 81 Tuổi – Âm Nam

gm109-ga-bach-ngoc-lon-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 81 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn: Gà Bạch Ngọc Bình An Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh MẠNG: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh tuyền: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Sửu 69 Tuổi – Âm Nam

g054a-ga-ben-ho-lo-vang-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Sửu 69 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Gà Ngọc Vàng Bên Hồ Lô Tướng tinh : Chim cú – Con dòng Xích Đế, phú quý MẠNG: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) SAO : Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nam

g004a-gia-dinh-ga-mat-trang

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Sửu 57 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-02-1961 đến 04-02-1962) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Bên Trăng Tướng tinh: con đười ươi – con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Bích Thượng Thổ (Đất trên tường) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Thiên tinh: rối more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Sửu 45 Tuổi – Âm Nam

g059a-ga-luu-ly-do-ben-mau-don

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 45 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn: Gà Bên Mẫu Đơn Phú Quý Tướng tinh : Con Cua biển – Con dòng Thanh Đế, quan lộc MẠNG: Tang đố Mộc (Cây dâu tầm) SAO: Mộc Đức : May mắn, danh lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Sửu 33 Tuổi – Âm Nam

d238-thuyen-buom-dong-nho-1-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Sửu 33 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 21-1-1985 đến 8-2-1986) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Đồng Nhỏ Tướng tinh: Con Chó – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) SAO: Vân Hớn : Đau ốm, rối ren HẠN : Thiên la more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 21 Tuổi – Âm Nam

s6288-ngoc-boi-cap-ty-huu-phi-thuy-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Sửu 21 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 7-1-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn: Ngọc Bội Cặp Tỳ Hưu Phỉ Thúy Tướng tinh : Con Trùn – Con dòng Hắc đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy ( Nước cuối sông ) SAO: Thủy Diệu : Có chuyện more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat