Nữ Mạng Tuổi Ngọ 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 88 Tuổi – Dương Nữ

g024a0ga-tren-be-cai-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 88 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931) Vật Phẩm May Mắn: Gà Bắp Cải Bách Tài Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Dương: May mắn, phúc lộc tốt HẠN: Thiên la: Tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nữ

g021a-ga-do-hop-hoan-gia-lac

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 3- 2- 1954 đến 23- 1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Đỏ May Mắn Tướng tinh: Chim Trĩ. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Kim ( Vàng trong cát ) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, tranh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nữ

g018a-gia-dinh-ga-trang-ben-sen

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 21- 1- 1966 đến 8- 2- 1967) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Trắng Tướng tinh: Con thuồng luồng. Con dòng Hắc Đế, Tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy ( Nước trên trời ) SAO: Thái Dương: May mắn, danh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nữ

bn06-ty-huu-bach-ngo

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nữ

g076a-ga-vang-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Gà May Mắn Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Huỳnh Đế, Trường mạng MẠNG: Lộ bàng Thổ ( Đất đường đi) SAO: Kế Đô: Bệnh nạn, tốn hao HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat