Tử Vi 2017 Tuổi Ngọ

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 88 Tuổi – Dương Nữ

g024a0ga-tren-be-cai-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 88 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931) Vật Phẩm May Mắn: Gà Bắp Cải Bách Tài Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Dương: May mắn, phúc lộc tốt HẠN: Thiên la: Tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nữ

g021a-ga-do-hop-hoan-gia-lac

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 3- 2- 1954 đến 23- 1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Đỏ May Mắn Tướng tinh: Chim Trĩ. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Kim ( Vàng trong cát ) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, tranh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nữ

g018a-gia-dinh-ga-trang-ben-sen

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 21- 1- 1966 đến 8- 2- 1967) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Trắng Tướng tinh: Con thuồng luồng. Con dòng Hắc Đế, Tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy ( Nước trên trời ) SAO: Thái Dương: May mắn, danh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nữ

bn06-ty-huu-bach-ngo

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nữ

g076a-ga-vang-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Gà May Mắn Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Huỳnh Đế, Trường mạng MẠNG: Lộ bàng Thổ ( Đất đường đi) SAO: Kế Đô: Bệnh nạn, tốn hao HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 88 Tuổi – Dương Nam

g015a-gia0dinh-ga-luu-ly-ben-trang

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 88 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Toàn Gia Phước Tướng tinh: Con Vượng – Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàn thổ ( Đất đường đi) SAO : Kế Đô : Đau ốm, nạn tai more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Ngọ 76 Tuổi – Dương Nam

g014a-gia-dinh-ga-luu-ly-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Ngọ 76 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15-2-1942 đến 4-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Lưu Ly Trên Như Ý Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dương Liễu) SAO: Thái Bạch: Hao tốn, đau ốm HẠN: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nam

g012a-gia-dinh-ga-nho

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Ngọ 64 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 3-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Cát Tường Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa Trung Kim (vàng trong cát) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Tam Kheo: Xây more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nam

g010a-ga-ben-cay-tai-loc-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Ngọ 52 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1966 đến 8-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Gà Kim Tiền Nhỏ Tướng tinh: Con Thuồng Luồng-Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Kế Đô: Ốm đau, tai tiếng HẠN: Địa Võng: Nhiều việc lo more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nam

g009a-gia-dinh-ga-cat-tuong-tam-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Ngọ 40 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Tam Bảo Tướng tinh : Con Heo – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thái Bạch : Hao tài, ốm đau HẠN: Thiên tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nam

g008a-gia-dinh-ga-cat-tuong-tam-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Ngọ 28 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Trên Tảng Đá Tướng tinh: Con vượn – Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: La Hầu : Rối rắm, nạn tai HẠN: Tam more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat