Nữ Mạng Tuổi Mùi 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 87 Tuổi – Âm Nữ

g055a-ga-ben-ho-lo-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 87 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 17-2-1931 đến 5-2-1932) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Bên Hồ Lô Xanh Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Địa võng : more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mùi 75 Tuổi – Âm Nữ

g049a-ga-do-mat-trang-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mùi 75 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Gà Ngọc Đỏ Bên Mẫu Đơn Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng : Thanh Đế, trường mạng. MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) SAO: Mộc Đức : May mắn, danh lộc tốt more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mùi 63 Tuổi – Âm Nữ

g043a-ga-vang-ben-trang-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mùi 63 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Gà Phú Quý Đại Cát Tướng tinh: Con Gà. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Kim (Vàng trong cát) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mùi 51 Tuổi – Âm Nữ

g036a-ga-nhu-y-lon

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mùi 51 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Gà Như Ý Lớn Tướng tinh: Con Rồng-Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên thượng Thủy (Nước trên Trời) SAO: La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mùi 39 Tuổi – Âm Nữ

g035a-ga-vang-nguyen-bao-lon

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mùi 39 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 28 – 1 – 1979 đến 15 – 2 – 1980) Vật Phẩm May Mắn: Gà Ngân Bảo Lớn Tướng Tinh: Con Rái Cá. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa ( Lửa trên trời ) SAO: Mộc more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 27 Tuổi – Âm Nữ

g139-ga-thach-anh-den-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 27 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đá Hắc Ngà Nhỏ Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàng Thổ ( Đất đường đi ) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat