Nam Mạng Tuổi Mùi 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 87 Tuổi – Âm Nam

m177-tam-da-da-hoang-long-vang-3

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 87 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 17-2- 1931 đến 5-2-1932) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đá Đá Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Địa more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mùi 75 Tuổi – Âm Nam

d241-ho-lo-ngu-phuc-lon-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mùi 75 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Ngũ Phúc Tướng tinh: Con Cọp –Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc ( Cây Dương liễu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mùi 63 Tuổi – Âm Nam

g033a-ga-long-dong-tien-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mùi 63 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn: Gà Dát Tiền Vàng Lớn Tướng tinh: Con Gà – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa Trung Kim ( Vàng trong cát) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mùi 51 Tuổi – Âm Nam

g115-ga-bach-ngoc

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mùi 51 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn: Gà Bạch Ngọc Lớn Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên Hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN: Thiên La: Tinh thần more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mùi 39 Tuổi – Âm Nam

g032a-ga-long-dong-tien

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mùi 39 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2 1980) Vật Phẩm May Mắn: Gà Lông Dát Tiền Vàng Tướng tinh: Con Rái Cá – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Thiên tinh: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 27 Tuổi – Âm Nam

g025a-ga-tren-tui-vang-lon-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mùi 27 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1991 đến 3 -2-1992) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trên Túi Vàng Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàn Thổ ( Đất đường đi) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat