Nữ Mạng Tuổi Mẹo 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 79 Tuổi – Âm Nữ

g011a-gia-dinh-ga-toan-gia-phuoc

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 79 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Toàn Phước Tướng tinh: Con Rồng. Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG : Thành Đầu Thổ ( Đất trên tường) SAO: Thái Dương : May mắn, danh lộc tốt VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mẹo 67 Tuổi – Âm Nữ

g013a-gia-dinh-ga-mini

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mẹo 67 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Mini Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Thái Âm: May mắn, tài lộc tốt HẠN : Huỳnh Tuyền: Phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mẹo 55 Tuổi – Âm Nữ

g017a-ga-luu-ly

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mẹo 55 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 25 – 1 – 1963 đến 12 – 2 – 1964) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Lưu Ly Vàng Tướng tinh: Con Hưu. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kim Bạch kim ( Vàng Trắng ) SAO: Kế more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mẹo 43 Tuổi – Âm Nữ

g016a-gia-dinh-ga-xanh-mau-don

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mẹo 43 Tuổi – Âm Nữ (SANH TỪ 11-2-1975 ĐẾN 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Gia Đình Gà Bên Mẫu Đơn Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Hắc Đế , phú quý MẠNG: Đại khê Thủy ( Nước khe lớn ) SAO: Thái dương : may mắn, danh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mẹo 31 Tuổi – Âm Nữ

g040a-ga-xanh-ben-cay-tien

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mẹo 31 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn: Gà Xanh Bên Cây Kim Tiền Tướng tinh: Con gà. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa ( Lửa lò) SAO : Thái Âm: May mắn, dCô lộc tốt HẠN : more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 19 Tuổi – Âm Nữ

d251-ga-dong-dung-trung-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 19 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 16-2-1999 đến 4-2-2000) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đồng Đứng Tướng tinh: Con Rồng. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Kế Đô: Ốm đau, tai tiếng HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat