Nam Mạng Tuổi Mẹo 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 79 Tuổi – Âm Nam

g061a-ga-vang-dau-cam-kiem-ke-chieu-tai

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 79 Tuổi – Âm Nam (SANH TỪ 19-2-1939 ĐẾN 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Trên Tiền TƯỚNG TINH: CON RỒNG – CON DÒNG HUỲNH ĐẾ, PHÚ QUÝ MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Kế Đô: Ốm đau, tai nạn HẠN: Diêm Vương: Bệnh tim more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mẹo 67 Tuổi – Âm Nam

g070a-ga-vang-nhu-y

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Mẹo 67 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn: Gà Vàng Trên Như Ý Tướng tinh: con Rắn – con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá mộc ( Cây tùng bách ) SAO: Thái bạch: hao tài, đau ốm HẠN: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mẹo 55 Tuổi – Âm Nam

g045a-ga-vang-bap-cai-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Mẹo 55 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn: Gà Cung Hỷ Phát Tài Tướng tinh : Con Hươu – Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: La Hầu: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mẹo 43 Tuổi – Âm Nam

g046a-ga-keo-xe-ngan-bao

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Mẹo 43 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Kim Kê Tống Tài Tướng tinh: Con Dơi – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG : Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Kế Đô: Ôm đau, tai tiếng HẠN: Địa võng: Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mẹo 31 Tuổi – Âm Nam

g044a-ga-vang-keo-xe-cai

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Mẹo 31 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn: Kim Kê Chiêu Tài Tướng tinh: Con Gà – Con dòng Xích Đế , cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa ( lửa lò) SAO : Thái Bạch : hao tán tiền của, đề phòng more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 19 Tuổi – Âm Nam

g048a-ga-trang-cai-xanh

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Mẹo 19 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 31-2-1999 đến 16-2-2000) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trắng Bắp Cải Tướng tinh: Con Rồng. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: La Hầu: Ốm đau, rối rắm HẠN: Tam Kheo : Xây xát more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat