Tử Vi 2017 Tuổi Dậu

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 85 Tuổi – Âm Nữ

m121-di-lac-dong-linh

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 85 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thái Âm: May mắn, phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Dậu 73 Tuổi – Âm Nữ

m146-long-quy-hoang-long

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Dậu 73 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ ngày 13- 2- 1945 đến 1-2- 1946) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hóa Sát Tướng tinh: Con Cua – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung thủy (Nước trong giếng ) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Dậu 61 Tuổi – Âm Nữ

m183-qua-cau-mat-meo

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Dậu 61 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Mắt Mèo Tướng tinh: Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng: Nhiều lo more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Dậu 49 Tuổi – Âm Nữ

d251-ga-dong-dung-trung-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Dậu 49 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Đồng Tướng tinh : Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tiền: Phòng bệnh more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Dậu 37 Tuổi – Âm Nữ

s6229-s3-4311-chuoi-thach-anh-phuoc-loc-tho-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Dậu 37 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 5-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đá Thạch Anh Hồng Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây Thạch Lựu) SAO: Kế Đô : Đau ốm, thị phi HẠN: Thiên tinh: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 25 Tuổi – Âm Nữ

kc047-cay-tai-loc-thach-anh-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 25 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim ( Vàng trong Kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt VẬN more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 85 Tuổi – Âm Nam

g077a-ga-vang-nhu-y-vang

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 85 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Nhỏ Đế Thủy Tinh Tướng tinh: Con Đười ươi – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Thái Bạch: Tốn hao, buồn bực HẠN: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Dậu 73 Tuổi – Âm Nam

m010-ty-huu-bach-ngoc

Thái Ất Tử Vi 2017: Ất Dậu 73 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Bạch Ngọc Bình An Tướng tinh: Con Cua –Con dòng Hắc Đế; phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy ( Nước trong Giếng) SAO: La Hầu: Hao tốn, ốm đau Hạn: Tam kheo more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Dậu 61 Tuổi – Âm Nam

g074a-ga-mai-vang-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Đinh Dậu 61 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Gà Tạ Địa Sanh Tài Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: Kế Đô: Bệnh nạn, thị phi HẠN: Địa Võng: Nhiều more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Dậu 49 Tuổi – Âm Nam

g072a-ga-vang-cat-tuong

Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Dậu 49 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 17 – 2 – 1969 đến 5 – 2 – 1970) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trống Cát Tường Như Ý Tướng tinh: Con Thỏ – Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ ( Đất nhà lớn) SAO: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Dậu 37 Tuổi – Âm Nam

g068a-ga-vang-duoi-venh-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Tân Dậu 37 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Kim Kê Nạp Tài Đế Gỗ Tướng tinh: Con Cua – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây Thạch Lựu ) SAO: La Hầu : rối rắm, nạn tai HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 25 Tuổi – Âm Nam

g065a-ga-do

Thái Ất Tử Vi 2017: Quý Dậu 25 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Gà Ngọc Đỏ Đế Thủy Tinh Tướng tinh: Con Đười ươi – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Kế Đô : Rối rắm, nạn tai HẠN: more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat