Nữ Mạng Tuổi Dần 2017

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 80 Tuổi – Dương Nữ

d138-tam-da-dong

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 80 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 30/01/1938 đến 18/02/1939) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Đồng Tướng tinh: Con Thuồng Luồng-Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên Thành) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Tinh thần bất an more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Dần 68 Tuổi – Dương Nữ

g037a-ga-tren-nui-cung-hy-phat-tai-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Dần 68 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ ngày 17-2-1950 đến 5-2-1951) Vật Phẩm May Mắn: Gà Trên Ngân Bảo Tướng tinh: Con Beo, Con dòng Thanh Đế, trường Mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Diêm vương: Bệnh đường more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Dần 56 Tuổi – Dương Nữ

g066a-ga-xanh-de-thuy-tinh

Thái Ất Tử Vi 2017: Nhâm Dần 56 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ ngày 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn: Gà Xanh Đế Thủy Tinh Tướng tinh: Con Ngựa- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kinh bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Vân Hớn: Tai tiếng, rối ren HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Dần 44 Tuổi – Dương Nữ

g051a-ga-xanh-nhu-y-1

Thái Ất Tử Vi 2017: Giáp Dần 44 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ ngày 23-01-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn: Gà Xanh Phú Quý Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại Khuê Thủy (nước suối lớn) SAO: Thái Bạch: Tốn hao, rối rắm HẠn: Thiên la: Nhiều more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Dần 32 Tuổi – Dương Nữ

gm009-ty-huu-hac-nga-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Bính Dần 32 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ ngày 9-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Chiêu Tài Tăng Lộc Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Huỳnh Tuyền: more »

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 20 Tuổi – Dương Nữ

d253-ga-dong-2

Thái Ất Tử Vi 2017: Mậu Dần 20 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 28-1-1998 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn: Gà Đồng Dát Tiền Vàng Tướng tinh: Con Thuồng luồng. Con dòng Huỳnh đế, phú quý. MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Vân Hớn: rối rắm, nạn tai HẠN: Thiên tinh: Tranh more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat