Nữ Mạng Tuổi Tý

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Tý 80 Tuổi – Dương Nữ

Chuoi-thach-anh-tim-S2064-1753

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ – 80 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 24-1-1936 đến 10-2-1937) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Tý 80 tuổi: Vòng Tay Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thái Bạch: Hao tài, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Tý 68 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-hoang-long-cong-con-m016-2

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU TÝ – 68 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949) Vật Phẩm May Mắn Nữ Mậu Tý 68 tuổi: Cặp Tỳ Hưu Vảy Rồng Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, ốm more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Tý 56 Tuổi – Dương Nữ

d153-rong-dong

THÁI ẤT TỬ VI – CANH TÝ – 56 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1960 đến 14-2-1961) Vật Phẩm May Mắn Nữ Canh Tý 56 tuổi: Rồng Đồng Giảm Thị Phi Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh Mạng: Bích thượng Thổ (Đất trên vách) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Tý 44 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-tieu-ngoc-do-h019-02

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM TÝ 44 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 15-2-1972 đến 2-2-1973) Vật Phẩm May Mắn Nữ Nhâm Tý 44 tuổi: Cặp Tỳ Hưu Đỏ Vận Tướng tinh: Con Beo – Con dòng Thanh Đế, quan lộc MẠNG: Tang Đố Mộc (Cây Dâu Tằm) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Tý 32 Tuổi – Dương Nữ

Chuoi-ty-huu-ngoc-dong-linh-S5022-2

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP TÝ 32 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985) Vật Phẩm May Mắn Nữ Giáp Tý 32 tuổi: Vòng Tỳ Hưu Tăng Công Danh Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng giữa Biển) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, họa more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Tý 20 Tuổi – Dương Nữ

di-lac-ngoc-myanmar-s839-01

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ 20 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 19-2-1996 đến 06-2-1997) Vật Phẩm May Mắn Bính Tý 20 tuổi Dương Nữ: Phật Di Lạc Cười Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Vân Hớn : Rối rắm, more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat