Nam Mạng Tuổi Tý

Thái Ất Tử Vi 2015: BÍNH TÝ 80 Tuổi – Dương Nam

ho-lo-ngoc-phi-thuy-02

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ – 80 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 24-1-1936 đến 10-2-1937) Vật Phẩm May Mắn Nam Bính Tý 80 tuổi: Hồ Lô Bình An Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thái Âm: May mắn, toại more »

Thái Ất Tử Vi 2015: MẬU TÝ 68 Tuổi – Dương Nam

Cau-da-thanh-kim-M182-3613-02

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU TÝ – 68 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949) Vật Phẩm May Mắn Nam Mậu Tý 68 tuổi: Quả Cầu Đá Thanh Kim Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thái Dương: Công danh, tài more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Tý 56 Tuổi – Dương Nam

Mat-ho-phach-S5006-1869-2

THÁI ẤT TỬ VI – CANH TÝ – 56 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 28-1-1960 đến 14-2-1961) Vật Phẩm May Mắn Nam Canh Tý 56 tuổi: Dây Chuyền Hổ Phách Tướng tinh: Con Rắn. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) Sao: Thổ Tú: Rối rắm, tranh chấp more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Tý 44 Tuổi – Dương Nam

Mat-rong-ngoc-phi-thuy-S5013-15913

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM TÝ – 44 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 15-2-1972 đến 2-2-1973) Vật Phẩm May Mắn Nam Nhâm Tý 44 tuổi: Rồng Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Beo – Con dòng Thanh Đế, tân khổ MẠNG: Tang Đố Mộc (Cây Dâu Tằm) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Tý 32 Tuổi – Dương Nam

long-quy-hac-nga-s2015-01

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP TÝ – 32 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985) Vật Phẩm May Mắn Nam Giáp Tý 32 tuổi: Long Quy Thạch Anh Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng giữa Biển) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Tý 20 Tuổi – Dương Nam

Thiem-thu-hoang-long-3883

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH TÝ 20 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 19-1-1996 đến 6-1-1997) Vật Phẩm May Mắn Bính Tý 20 tuổi Dương Nam: Cóc Giữ Tài Lộc Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thổ Tú: Trở ngại, rối more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat