Nam Mạng Tuổi Tỵ

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Tỵ 87 Tuổi – Âm Nam

long-ma-e120

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Tinh Thần Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai Hạn: Địa võng: ưu more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Tỵ 75 Tuổi – Âm Nam

chuoi-thach-anh-vang-s2050-3110-01

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng Chân Đèn) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Rối more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Tỵ 63 Tuổi – Âm Nam

den-ngu-hanh-K1227

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Đèn Ngũ Hành Đồng Tướng tinh: Con Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Tỵ 51 Tuổi – Âm Nam

Phat-ban-menh-tuoi-Than-S5068-9-1

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Phật Bản Mệnh Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: Văn Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN: Thiên La: Tinh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Tỵ 39 Tuổi – Âm Nam

ca-chep-nho-e193-2

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Cá Chép Vượt Vũ Môn Tướng tinh: Con Cú – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Toán more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Tỵ 27 Tuổi – Âm Nam

chuoi-ty-huu-hac-nga-s2039-640-01

KỶ TỴ – 27 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nặng Vận more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat