Nữ Mạng Tuổi Sửu

Thái Ất Tử Vi 2015: ĐINH SỬU 79 Tuổi – Âm Nữ

song-hac-ma-dong-f186

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH SỬU – 79 TUỔI – ÂM NỮ (Sinh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn Nữ Đinh Sửu 79 tuổi: Song Hạc Chúc Thọ Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Thái Dương: Phúc lộc đầy more »

Thái Ất Tử Vi 2015: KỶ SỬU 67 Tuổi – Âm Nữ

A115-phat-di-lac

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950) Vật Phẩm May Mắn Nữ Kỷ Sửu 67 tuổi: Phật Di Lạc Tài Phước Tướng tinh: Chim Cú – Con dòng Xích Đế, Phú Quý. Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thái âm: May mắn, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: TÂN SỬU 55 Tuổi – Âm Nữ

cay-thach-anh-tim-lon-CA255-02

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN SỬU – 55 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962) Vật Phẩm May Mắn Nữ Tân Sửu 55 tuổi: Cây Tài Lộc Thạch Anh Tướng tinh: Con Đười Ươi – Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Bích Thượng Thổ (đất trên tường) Sao: Kế Đô: rối rắn, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: QUÝ SỬU 43 Tuổi – Âm Nữ

d125-cua-dong-01

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ SỬU – 43 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974) Vật Phẩm May Mắn Nữ Quý Sửu 43 tuổi: Cua Đồng Tướng tinh: Cua Biển – Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Tang đó Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Thái Dương: may mắn, danh lộc Hạn: Địa more »

Thái Ất Tử Vi 2015: ẤT SỬU 31 Tuổi – Âm Nữ

Ty-huu-ngoc-dong-linh-nho-H067-2

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT SỬU – 31 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 20-2-1985 đến 08-02-1986) Vật Phẩm May Mắn Nữ Ất Sửu 31 tuổi: Tỳ Hưu Công Danh Tướng tinh: Con Chó– Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) Sao: Thái Âm: may mắn, danh lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: ĐINH SỬU 19 Tuổi – Âm Nữ

Thap-van-xuong-H060-01

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH SỬU – 19 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 07-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn Nữ Đinh Sửu 19 tuổi: Tháp Văn Xương 7 Tầng Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Kế Đô: Ốm đau, more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat