Nam Mạng Tuổi Ngọ

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Ngọ 86 Tuổi – Dương Nam

d129-rua-dong-nho

CANH NGỌ – 86 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Đồng Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Thái Dương: Vui vẻ phúc lộc đầy đủ Hạn: Ngũ mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Long more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Ngọ 74 Tuổi – Dương Nam

A117-phat-di-lac-2

NHÂM NGỌ – 74 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 15-2-1942 đến 4-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc An Lành Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) Sao: Thổ tú: Rối rắm, bất an Hạn: Ngũ mộ: Hao tài mất của Vận niên: more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Ngọ 62 Tuổi – Dương Nam

dia-that-tinh-ta-tim-nho-m103-1

GIÁP NGỌ – 62 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 3-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Kim ( vàng trong cát) Sao: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Diêm vương: bất lợi đường more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Ngọ 50 Tuổi – Dương Nam

quan-cong-hac-nga-s2014-01

BÍNH NGỌ – 50 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1966 đến 8-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Hắc Ngà Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: trở ngại, va more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Ngọ 38 Tuổi – Dương Nam

Rong-lam-ngoc-H040

MẬU NGỌ – 38 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Xanh Trừ Tiểu Nhân Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Thiên Thượng Hỏa (Lửa lên trời) SAO: Thổ Tú: rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hoa tài, mất của more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Ngọ 26 Tuổi – Dương Nam

M011-ty-huu-thanh-ngoc-2

THÁI ẤT TỬ VI – CANH NGỌ – 26 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thanh Ngọc Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Diêm vương: bất more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat