Nam Mạng Tuổi Mẹo

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mẹo 89 Tuổi – Âm Nam

Thiem-thu-hoang-long-nho-H022-02

ĐINH MẸO – 89 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 2-2-1927 đến 22-1-1928) Vật Phẩm May Mắn: Cóc Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Âm: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh truyền: Bệnh đường tim mạch VẬN NIÊN: Dương more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Mẹo 77 Tuổi – Âm Nam

phat-di-lac-ngoi

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn: Tượng Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Tân Mẹo 65 Tuổi – Âm Nam

D160-chuong-dong-6-ong-02

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN MẸO – 65 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn Nam Tân Mẹo 65 tuổi: Chuông Gió 6 Thanh Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Thanh Đế, trường mạng Mạng: Tòng Bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Thổ tú: rối rắm, nạn more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Quý Mẹo 53 Tuổi – Âm Nam

chuoi-myanmar-bi-dep-s994-2

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ MẸO – 53 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn Nam Quý Mẹo 53 tuổi: Chuỗi Ngọc Bi Bầu Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Ất Mẹo 41 Tuổi – Âm Nam

coc-phi-thuy-s951

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT MẸO – 41 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn Nam Ất Mẹo 41 tuổi: Thiềm Thừ Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Dơi – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thái Dương: may mắn, danh more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Đinh Mẹo 29 Tuổi – Âm Nam

LQ-lam-ngoc-cong-con-nho-H064-2

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 29 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn Nam Đinh Mẹo 29 tuổi: Long Quy Trấn Trạch Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Kỷ Mẹo 17 Tuổi – Âm Nam

quan-cong-y129-02

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 17 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 31-2-1999 đến 16-2-2000) Vật Phẩm May Mắn Nam Kỷ Mẹo 17 tuổi: Quan Công Cầm Đao Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thái Âm: may mắn, vui more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat