Nữ Mạng Tuổi Dần

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Dần 90 Tuổi – Dương Nữ

ngoc-boi-quan-am-ma-nao-s944-2

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 90 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 13-02-1926 đến 01-02-1937) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Dần 90 tuổi: Ngọc Bội Phật Quan Âm Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Dần 78 Tuổi – Dương Nữ

ty-huu-thach-anh-trang-s406-01

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 78 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-1-1938 đến 18-2-1939) Vật Phẩm May Mắn Nữ Mậu Dần 78 tuổi: Tỳ Hưu Sức Khỏe Tướng tinh: Con Thuồng Luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành Đầu Thổ (Đất trên Thành) SAO: La Hầu: Ốm đau, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Canh Dần 66 Tuổi – Dương Nữ

ho-lo-ty-huu-vang-e227-2

THÁI ẤT TỬ VI – CANH DẦN – 66 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn Nữ Canh Dần 66 tuổi: Hồ Lô Phúc Lộc Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường Mạng MẠNG: Tòng Bá Mộc (Cây Tùng Bác) SAO: Mộc Đức: may mắn, more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Nhâm Dần 54 Tuổi – Dương Nữ

nhan-ty-huu-dong-linh-s448

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM DẦN – 54 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn Nữ Nhâm Dần 54 tuổi: Nhẫn Tỳ Hưu Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Ngựa- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Giáp Dần 42 Tuổi – Dương Nữ

thuyen-xanh-e212

THÁI ẤT TỬ VI GIÁP DẦN – 42 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1975 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn Nữ Giáp Dần 42 tuổi: Thuyền Xanh Rước Lộc Tướng tinh: Con Trâu- Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (nước suối lớn) SAO: La Hầu: Trở ngại, ốm đau more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Bính Dần 30 Tuổi – Dương Nữ

A130-quan-am-01

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 30 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn Nữ Bính Dần 30 tuổi: Quan Âm Ngồi Thiền Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (Lửa Lò) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc more »

Thái Ất Tử Vi 2015: Mậu Dần 18 Tuổi – Dương Nữ

oc-hoa-thach-k085-01

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 18 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 28-1-1998 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn Nữ Mậu Dần 18 tuổi: Vỏ Ốc Hóa Thạch Tướng tinh: Con Thuồng luồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (đất trên thành) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện more »

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat