Xem Tử Vi – Tử Vi

Tuổi Thìn sinh vào giờ nào thì tốt?

tuoi-thin1

Trong 12 tháng của năm Thìn, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Tý sinh vào giờ nào thì tốt?

ty

Trong 12 tháng của năm Tý, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Thân sinh vào ngày nào thì tốt?

Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Sửu sinh vào giờ nào thì tốt?

tuoi-suu

Trong 12 tháng của năm Sửu, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Tỵ sinh vào tháng nào thì tốt?

tuoi-ty1

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Tuất sinh vào ngày nào thì tốt?

tuoi-tuat

Trong 12 tháng của năm Tuất, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Ngọ sinh vào tháng nào thì tốt?

tuoi-ngo

Trong 12 tháng của năm Ngọ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Dần sinh vào ngày nào thì tốt?

tuoi-dan

Trong 12 tháng của năm Dần, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Mùi sinh vào giờ nào thì tốt?

tuoi-mui

Trong 12 tháng của năm Mùi, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Sửu sinh vào tháng nào thì tốt?

tuoi-suu

Trong 12 tháng của năm Sửu, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Tỵ sinh vào ngày nào thì tốt?

tuoi-ty1

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào ngày sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tuổi Dậu sinh vào giờ nào thì tốt?

tuoi-dau

Trong 12 tháng của năm Dậu, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat