Kết quả tìm kiếm:

Ngọc bội Thánh giá Miến Điện S271

ngoc-boi-thanh-gia-s271

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội thánh giá đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm
+ Khối lượng: 39g
+ Ý nghĩa: bình an, bảo vệ, che chở
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo phòng làm việc, phòng khách.

Ngọc bội số 8 S264

ngoc-boi-so-tam-s264

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội số 8 phát tài đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài x rộng): 37.5cm x 4.8cm
+ Khối lượng: 32g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của chiêu tài phát lộc.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội 1 nén vàng S261

ngoc-boi-1-nen-vang-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội nén vàng đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 1cm x 2cm
+ Khối lượng: 30g
+ Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội hồ lô bảo bình S260

ngoc-boi-ho-lo-bao-binh-s260-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội 2 hồ lô bảo bình đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 40cm
+ Khối lượng: 41g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của bình an.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội 1 hồ lô S263

ngoc-boi-ho-lo-s263-02

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội hồ lô đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 37cm
+ Khối lượng: 20g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của bình an.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội bắp cải S269

ngoc-boi-bap-cai-s269-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội bắp cải đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 35cm
+ Khối lượng: 36g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của chiếc túi càn khôn sinh tiền sinh tài, thu hút may mắn.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh,…

Ngọc bội quạt bình an S262

ngoc-boi-quat-den-long-s262-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội quạt và lồng bình an đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 33cm
+ Khối lượng: 21g
+ Ý nghĩa: mang lại bình an cho người sử dụng.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong văn phòng, phòng khách.

Ngọc bội lồng đèn S252

ngoc-boi-1-long-den-s252-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện
+ Kích thước (dài): 32cm
+ Khối lượng: 26g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của bình an.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng làm việc, phòng khách.

Ngọc bội 10 túi tài lộc S258

ngoc-boi-tui-tien-s258-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội treo 10 túi tài lộc đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 35cm
+ Khối lượng: 34g
+ Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội Tỳ hưu túi tiền S253

ngoc-boi-ty-huu-tui-tien-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội Tỳ hưu trên bao tải tiền đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 37cm
+ Khối lượng: 31g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, bình an.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội cá chép S250

ngoc-boi-ca-chep-lon-s250-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội cá chép đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 39cm
+ Khối lượng: 35g
+ Ý nghĩa: biểu tượng của sự thăng tiến trong công việc, mang tài rước lộc cho người sử dụng.
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Đại triển ngọc bội S259

ngoc-boi-dai-trien-s259-01

+ Chất liệu và xuất xứ: Ngọc bội chim ưng đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 40cm
+ Khối lượng: 24g
+ Ý nghĩa: thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, địa vị,…
+ Cách sử dụng: ngọc bội treo xe

Mua Hang Online